Phòng bí mật thoát hiểm giải cứu học viện đã khởi động hơi nước 6.28.
Cập Nhật:2022-05-21 18:38    Lượt Xem:74

Phòng bí mật thoát hiểm giải cứu học viện đã khởi động hơi nước 6.28.

The escape Academy of... Secret Room Escape Games đã được khởi động ở siêu thị hơi nước. Theo trang web, công việc này sẽ được chính thức công bố vào June 28, Những người chơi sẽ đi học một trường được thiết kế để huấn luyện học sinh vào vị trí cao thủ cuối cùng của phòng bí mật trốn thoát và chơi trong phòng bí mật được thiết kế cẩn thận bởi những chuyên gia thoát mật kinh nghiệm trong thế giới thực. Việc này hỗ trợ một hoặc hai người chơi trong nhóm. Người chơi có thể chơi trực tuyến hoặc chia màn hình thông qua LAN. Nó ra ngoài biển nó địa hơi, biển được cao đẳng cũng sẽ đăng nhập tới PS4, ps5, Xbox one, liên lạc với chiến lượng đạo anh ta. Công việc này cũng sẽ gia nhập với dịch viện thẻ qua game Xbox. Nó có thể kiểm soát những thứ khác. Nó không thể kiểm soát được.