Marvel Wolverine ổn định? Những tác giả kịch bản nổi tiếng sẽ là đạo diễn cốt truyện.
Cập Nhật:2022-05-21 18:22    Lượt Xem:134

Marvel Wolverine ổn định? Những tác giả kịch bản nổi tiếng sẽ là đạo diễn cốt truyện.

Theo báo cáo truyền thông nước ngoài, nhà biên tập Walt D. Williams tuyên bố rằng ông ấy sẽ là đạo diễn to àn truyện trong một đội ngũ phát triển tuyệt vời của Wolverine trong các trận đấu mất ngủ. Trước khi tham gia đội ngũ Wolverine của chứng mất ngủ, Walt D. Williams là nhà biên kịch chính của EA's Star Wars: Frontline 2 được công bố tại thẩm mĩ, nhưng tác ảnh hưởng lớn nhất của Williams đến từ trò chơi đặc biệt thứ ba: một ánh s áng của sự sống tại tầng địa lý diễn và thu hút rất nhiều cầu thủ vì cốt truyện tuyệt vời và suy nghĩ về bản chất của cuộc chiến hiện đại. Chỉ mới hôm qua, Mary Kenny, tác giả kịch bản của Người Nhện, Miles Morales, đã được thăng chức tác giả cao cấp của Marvel Wolverine. Nó đã được dẫn dắt bởi Brian Horton (Giám đốc Sáng tạo) và Cameron Christian (game director), còn được tạo ra bởi nội giấc (Marvel spider man). Nó bỏ cuộc diễn cho platform PS5. Nó đang ở giai đoạn đầu của phát triển. Dừng lại