Sốmb Tạo một nền tảng rảnh rỗi thủy Phi giúp cải thiện chất lượng sinh thái xung quanh hồ
Cập Nhật:2022-06-17 07:00    Lượt Xem:156

Sốmb Tạo một nền tảng rảnh rỗi thủy Phi giúp cải thiện chất lượng sinh thái xung quanh hồ

Vào tháng Sáu, tại nơi dự án giai đoạn I của khu vực điều trị sinh thái và cải thiện to àn diện của hồ Luhun, một nhánh sông vàng nằm ở Ngân hàng hồ Luhun ở Quận Tống, sân khấuSốmb, đại dương hoa, đường mòn sức khỏe, v.v. được hợp nhất với hồ Luhun, mang đến một bức tranh đẹp, thu hút nhiều du khách tham gia. Nó bắt đầu từ bếp Dongggian ở Quận Tống phía tây qua cầu Wucun ở hướng Đông, với một sức dài 2.3 kilomet, bao gồm 2.3̣i cây cầu Greenway, 7700 mét mét mét cuốc bộ Garden Road and 714 mud of ecological wetland vết thiển. It is dự kiến được hoàn thành trong năm nay. Nó không giống như một người khác. Nó không giống như một người khác. Nó là một người duy nhất.