Du Doan Xsmb 26/1/2022 Giang su Đại học: công nghệ sản xuất tia laze tiên tiến trong cuộc thi thứ tám
Cập Nhật:2022-06-19 05:47    Lượt Xem:186

Du Doan Xsmb 26/1/2022 Giang su Đại học: công nghệ sản xuất tia laze tiên tiến trong cuộc thi thứ tám

The Laser Technology Institute of Giang su University is established in bộ bộ năm bộ tứ 97 và associated with the school of kỹ sư cơ khí of Giang su University. Nó được chấp nhận là sử dụng làm thí nghiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ nghiên cứu trên: Nó được chấp nhận như là phòng thí nghiệm phím về công nghệ xử lý sóng laze của Trung Quốc Công ty Công nghiệp máy móc Trung Quốc. The

Viện nghiên cứu viện nghiên cứu..đã từ lâu tham gia nghiên cứu về các học thuyết liên quan, chương trình ứng dụng và các ứng dụng kỹ thuật công nghệ sản xuất tia laze và phát hiện raDu Doan Xsmb 26/1/2022, và đã tạo ra các đặc trưng trong công nghệ khuếch đại và hình ảnh do tia lase,\