Xổ Số Ngày 22 Tháng 11 Năm 2021 Quyền kiểm soát của Hoài An, công ty được liệt kê, thay đổi thành chấp nhận
Cập Nhật:2022-06-30 06:00    Lượt Xem:118

Xổ Số Ngày 22 Tháng 11 Năm 2021 Quyền kiểm soát của Hoài An, công ty được liệt kê, thay đổi thành chấp nhận

Đầu đề: Hoài An, công ty được liệt kê, đổi thành lập kiểm to án -Vâng. Tin tức nhân tạo Jun 28Xổ Số Ngày 22 Tháng 11 Năm 2021, 2022 12:00:00 AM--\ Dữ liệu liên quan -Vâng. Theo thông tin trên trang web của hệ thống truyền tải chia sẻ quốc gia vào tháng Năm, 2022, giờ đã có sự thay đổi về tình trạng kiểm tra của Hóa học Dũng Quốc Tế Logic Company. Người bảo trợ là Guyano Junan chứng khoán Co., ý Cục kế toán là Tiana International Certifed Public Kế toán (đặc biệt tướng đối tác), và công ty luật là GuyĐạo luật (Changsha). Description Không Kiểm tra bản gốc: trạng thái kiểm tra của Hoài An, công ty được liệt kê, thay đổi thành chấp nhận Description