Ket Qua Xo So Ba Mien Google Chromae Duyệt sẽ hỗ trợ chức năng chọn bản dịch
Cập Nhật:2022-07-04 09:00    Lượt Xem:192

Ket Qua Xo So Ba Mien Google Chromae Duyệt sẽ hỗ trợ chức năng chọn bản dịch

Like 0! PinWan, July 4, theo người dùng dùng dùng mặc màu cromKet Qua Xo So Ba Mien, một số Giao Dịch (UI) đã xuất hiện trên kênh Google Chrme. Khi người dùng chọn một số văn bảnKet Qua Xo So Ba Mien, cú nhấn phải và chọn dịch thành một ngôn ngữ trong trình đơn, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để hiển thị nội dung dịch. Người dùng cũng có thể nhắp vào thực đơn ba điểm để đổi ngôn ngữ đích, hoặc chỉ ra rằng ngôn ngữ gốc không đúng, để thay đổi bản dịch. Nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm.