Xsmn 13/6 Đảng viên phục vụ cho quần chúng và làm những việc thực tế! Quan Châu Thiên Thanh Thanh...s áng tỏ tình nguyện của người quốc tế
Cập Nhật:2022-07-04 09:17    Lượt Xem:141

Xsmn 13/6 Đảng viên phục vụ cho quần chúng và làm những việc thực tế! Quan Châu Thiên Thanh Thanh...s áng tỏ tình nguyện của người quốc tế

The angelg Evening News là: YangThành, phóng viên truyền thông Yan Min, phóng viên Just Huang Lina, ye Havan

Tưởng tượng'Đài trình báo cho ảnh {1') (0) Vào tháng Bảy 1, đường Liede, huyện Thiên công, Quảng Châu tổ chức một buổi tiệc diễn ra chủ đề \