Dự Đoán Miền Bắc Ngày 23 Tháng 2 16 cổ phần gồm những cổ phần của Salt Lake đã được tài trợ, với một cuộc mua nhiều hơn 100 triệu yucan
Cập Nhật:2022-07-13 05:57    Lượt Xem:151

Dự Đoán Miền Bắc Ngày 23 Tháng 2 16 cổ phần gồm những cổ phần của Salt Lake đã được tài trợ, với một cuộc mua nhiều hơn 100 triệu yucan

Theo thống kê gió, một số lượng lớn cổ phiếu 1158 đã được thu thập tài chính từ tháng Bảy, và cổ phiếu 247 với một mức giá mua được hơn mười triệu USD. Trong số đó, 16 chi tiêu cuộc mua bán lưới vượt hơn 1000triệu yucan. Hồ Salt Lake đã nhận được cuộc mua tài chính lớn nhấtDự Đoán Miền Bắc Ngày 23 Tháng 2, cùng một ngày với một cuộc mua 939 triệu yuan; BYDDự Đoán Miền Bắc Ngày 23 Tháng 2, Chang'an tự động, sức mạnh phát triển bằng đồng, Ganfeng lithium, Huapi cobal, Bắc Huachauang, Wuliangye, GuoXuan high tech và các cổ phiếu khác được xếp hạng đầu tiên trong tài chính giá trị mua lưới. Description