Sxkt 6/2/2022 Máy phục vụ IIS thiết lập ủy nhiệm để thực hiện chuyển giao diện nút
Cập Nhật:2022-07-17 07:12    Lượt Xem:56

Sxkt 6/2/2022 Máy phục vụ IIS thiết lập ủy nhiệm để thực hiện chuyển giao diện nút

Không đầu Gần đây, tôi gặp phải một cái hố và đụng nhiều bức tường, nó đã được phá, nên đây là kỷ lục. Thật tiện lợi cho mọi người khi bước xuống hố ít hơn nếu họ chạm trán nó trong tương lai. Description Tôi đã làm trên giao diện nút chuyển tiếp của máy chủ engine trước đây. Description Ví dụ, tôi dùng nút để phát triển giao diện của tập tin/ đầu trên ECS, và cổng lắng nghe là 6600, nên chúng tôi có thể sử dụng engine để phát triển. Description Tốt hơn: tha tha tha tha tha tha viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên lòng lòng lòng giá giá giá giá giá bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao viên viên viên viên viên, bao bao bao bao bao bao viên viên viên viên viên viên viên viên viênSxkt 6/2/2022, và và và và và bao bao bao viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên lòng lòng lòng thú thú thú thú giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá giá sp;% 2hnbsp;% 2hcài;% 2nbsp;% 2hcài;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HeySxkt 6/2/2022, hey. 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; gp% 2nbsp; 2Yeah; trên; 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; ngược dòng% 2nbsp; GenericName Ai Ai len tinh yêu?% 2hhiểu;% 2hiểu;% 2hhiểu;% 2hhiểu;% năn;phục vụ% năn;127.0.0 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; phục vụ% phù dâu; bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao bao viên viên viên viên nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích,,,,,, và và, viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên tên% năn;% 2nbgài;% năn năn năn;% 2nbsp;;;;;;;% 2nbsp;;;;;;; viên nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc% 2cài; www.xx.com;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2hcài;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; x.com;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; nbsp% 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; địa điểm% phù hợp./ 2Yeah; Ừm% 2hnbsp;% 2hnbsp;% 2hcài gài;;% 2nbsp;% 2nbsp;% 2nbsp;;;% 2hnbsp; proxy; http://springboot ; 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2benhiểu;% 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; lỗi Comment trang% phù dâu;% 2đéo hiểu 2Yeah; 500% phù dâu; 502% phù dâu; 503% phù dâu; 504% phù dâu;% 2benhiểu;/ 50x. html; 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; địa điểm 2benhiểu;/ 50x. Name Ừm% 2hhiểu;% 2hhiểu;% 2hiểu;% 2hhiểu;% 2hhiểu;% 2hiểu;% 2nbsp;% 2hiểu;% 2hhiểu;% 2hhiểu;% 2hhiểu;;; viên viên viên viên 2nằm;;; viên 2hcài;; viên viên viên nóc tinh tinh tinh tinh tinh; tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh;;;;; viên viên 2hiểu viên viên viên viên viên 26cài;; viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên nóc;;; viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên nóc 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2benhiểu;% 2benhiểu;% 2Yeah; Description So you can just ask: http://www.xxx.com/api/getList/ Thật ra, yêu cầu là của ECS. http://127.0.0.1:6600/api/getList/ đề: Description Nói ra, dù nó không phải là bộ trị độ ác, tôi nghĩ bộ trị kiểm này có thể tốt hơn. Description thực tế chiến đấu Sau khi đọc thiết lập của ngi, xem IIS tua thế nào. Description Hãy đặt nó từng bước một. Description Chỉ đường khẩn cấp và cấu hình Dễ dàng lắp đặt https://www.iis.net/downloads/microsoft/application-request-routing đề: Description Dừng lại! Ngày đầu tiên khi lắp đặt thành công, hãy nhập lệnh sau đây trên đường lệnh để khởi động máy phục vụ IIS. Description Ví dụ như: Description Dễ dàng hơn 1. Trên trang chức năng, bạn có thể thấy biểu tượng của yêu cầu ứng dụng lộ trình. Description Dừng lại chúng tôi gấp đôi nhắp vào biểu tượng để nhập trang thiết lập chức năng. Sau khi nhập, hãy nhắp vào thiết lập ủy nhiệm phục vụ trong cột phải. Description Dừng lại Mục đích cuối cùng là để kiểm tra ủy nhiệm, và các tùy chọn khác vẫn như nhau. Sau đó, nhắp vào nút Áp dụng và lưu nó. Description Dừng lại 2 122299; hãy cài đặt và cấu hình URL rewrit Dễ dàng lắp đặt https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite đề: Description Một Dừng lại! Sau khi lắp đặt thành công, bạn có thể thấy nút Đảo URL trên trang xem chức năng IIS. Description Dừng lại Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Sau đó, hãy nhắp vào nút Thêm nguyên tắc ở thanh bên phải. Description Nằm xuống Chọn nguyên tắc rỗng và nhắp vào OK. Description Nằm xuống nhập vào trang lệnh mới soạn thảo. Description Nằm xuống Theo giao diện trước, chúng tôi có thể đặt nó như thế này. Cô có thể đặt tên một cái tên rất dễ nhớ ở đây tôi sẽ đặt tên 6600 Description Bời vì giao diện của chúng tôi là tổ chức, có thể trong tương lai sẽ có một dạng thức biểu tượng biểu thức chính quy chúng tôi đặt ở đây, là... **! Tập tin tôi đây! [Thở dài] Description Mục đích là để đặt địa chỉ Mạng cần viết lại, đó là http://localhost:6600/ Dừng lại! http://localhost:6600/ Nhấn vào để lưu. Description Dừng lại chúng tôi sẽ hoàn thành các cấu hình và xem các mục 6600 chúng tôi đặt trong danh sách Description Dừng lại! The Domain name www.xxx Sắp xếp lại rồi, thưa Tổng thống. Bạn cũng có thể yêu cầu: http://www.xxx.com/api/getList/ Thật ra, yêu cầu là của ECS. http://127.0.0.1:6600/api/getList/ đề: Description hậu Theo cấu hình lL. thì đồ họa hơn, nên thân thiện hơn về lý thuyết, nhưng thực tế, nó thêm vào rất nhiều bước điều hành. So với vài dòng tập tin cấu hình của engine, kinh nghiệm thực tế thì phức tạp hơn nhiều. Do đó, tôi thích phần nhỏ hơn. Description Mảnh ghép Description