Xo So Can Tho 17 3 21 Mặt thị trường nghiên cứu, công nghiệp dịch vụ xử lý đám mây toàn cầu sẽ đạt đến
Cập Nhật:2022-07-17 06:37    Lượt Xem:132

Xo So Can Tho 17 3 21 Mặt thị trường nghiên cứu, công nghiệp dịch vụ xử lý đám mây toàn cầu sẽ đạt đến

Theo báo cáo ngoại giao, báo cáo được phát hành bởi các thị trường nghiên cứu thị trường, một tổ chức nghiên cứu thị trường, ghi rõ rằng trong COVID-19Xo So Can Tho 17 3 21, Thị trường tính to án đám mây toàn cầu được dự tính toán là... 5033.1 tỷ trong 2020, và nó được dự đoán sẽ đạt tới 9., 937.5 tỉ từ 2027 Trong thời kỳ phân tích từ 2020 đến 2027, tỉ lệ tăng trưởng tổng hợp là 177. Description Dừng lại Description The IAA (cấu trúc như một dịch vụ) dự kiến một trong các phân khúc thị được phân tích trong báo cáo, nó sẽ đạt tới một tỉ lệ tăng trưởng tỉ lệ hợp lệ 18.4=.* và vươn tới một tỷ tỷ tỷ suất $49.3 ở cuối kỳ phân tích. Sau một cuộc phân tích đầu tiên về tác động kinh doanh của COVID-19 và vì nó đã gây ra khủng hoảng kinh tế, sự tăng trưởng bộ phận dịch vụ platform sẽ được điều chỉnh lại thành một CAGR của 16.2 Rất nhanh trong vòng bảy năm tới. Description Theo dự đoán, kích thước thị trường của dịch vụ xử lý mây ở Mỹ sẽ đạt tới 84.2 tỉ đô-la Mỹ. Bởi vì nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, kích thước thị trường của Trung Quốc s ẽ đạt tới số một tỉ đô Mỹ: 222.5, từ 2027, với CAGR of 22.1 Rất cao trong khoảng thời gian phân tích từ 2020 đến 2027. Ở Châu Âu, Đức sẽ phát triển với tỉ lệ tăng trưởng hàng năm hợp lệ trong cấp 1.4 2Yeah; Description Không, không. Description