Ket.Qua.So.Xo.Mien.Bac CNOOOC: lợi nhuận lưới dự kiến của 705 tỷ yuan đến 72.5 tỉ yuan trong nửa năm đầu tiên.
Cập Nhật:2022-07-18 07:11    Lượt Xem:68

Ket.Qua.So.Xo.Mien.Bac CNOOOC: lợi nhuận lưới dự kiến của 705 tỷ yuan đến 72.5 tỉ yuan trong nửa năm đầu tiên.

Theo thông báo của CNOOOC vào buổi chiều của tháng Bảy 24, công ty mong chờ nhận được lợi nhuận lưới lợi nhuận từ mẹ của 705 tỷ yuan đến 72.5 tỉ yuan ở trung tâm 2022Ket.Qua.So.Xo.Mien.Bac, tăng cao khoảng 112. và 118=. cứ năm. Description