Xổ Số Miền Bắc 20 Tháng 12 Các công ty đã được liệt kê nhiều nơi cung cấp thông báo giảm giá thuê, có thể giảm giá thuê lên đến nửa năm.
Cập Nhật:2022-07-25 07:36    Lượt Xem:192

Xổ Số Miền Bắc 20 Tháng 12 Các công ty đã được liệt kê nhiều nơi cung cấp thông báo giảm giá thuê, có thể giảm giá thuê lên đến nửa năm.

Họp báo về hoạt động kinh tế của các công ty trung ương tổ chức vào tháng Bảy 22, từ tháng giêng đến tháng Sáu, các công ty trung ương đã giảm giá thuê sản xuất hàng tỷ yuan, ưu thế cho người thuê 16000000000000007. Trong số đó, sự giảm giá thuê nhà của 5.61 tỷ yuan sẽ có lợi cho người thuê 39000 ở khu vực quản lý cấp hạt nơi có nguy cơ cao. Description Theo hướng phát tán tập trung của các công ty được liệt kê ở Thượng Hải và Thâm Quyến về tiền thuê nhà và giảm phí liên quan cho các thương nhân có quyền lợi, các công ty được liệt kê ở Bắc Kinh, Nanjing và những nơi khác cũng đã gia nhập hàng ngũ giảm giá thuê. Description Trong chiều tháng BảyXổ Số Miền Bắc 20 Tháng 12, dựa trên nền tảng chính của kinh tế sân bay Bắc KinhXổ Số Miền Bắc 20 Tháng 12, cổ phần sân bay (600063), kinh doanh chủ yếu của nó là phát triển và xây dựng công viên, đã tuyên bố rằng theo tinh thần của các văn bản tại địa hạt và thành phố, nhằm hỗ trợ phát triển các công ty nhỏ và vi nhỏ trong ngành dịch vụ và cá nhân công nghiệp và thương mại, công ty dự định giảm giá thuê những người thuê nhà tiêu chuẩn. Description Theo tiêu chuẩn giảm giá thuê được phát hiện trong thông báo, giá thuê khoảng ba tháng trong 2022 sẽ bị giảm theo tiêu chuẩn thuê nhà được đồng ý trong hợp đồng thuê nhà. Nếu quận Thuận được điều chỉnh để thành một khu vực trung bình và có rủi ro cao, thì đơn vị thuê nhà thuộc địa bàn sẽ giảm hay hoãn tiền thuê nhà trong sáu tháng ở 2022, theo tiêu chuẩn thuê được thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà; Nếu cuối cùng thời gian thuê nhà của người thuê ít hơn một năm trong 2022, người thuê sẽ phải chịu một sự giảm đáng kể tùy thuộc vào hợp đồng thuê. Nếu hợp đồng thuê trường hợp đặc biệt như thời gian tự động, nó sẽ được thương lượng và đồng ý của hai bên. Description Theo đánh giá cổ phiếu sân bay, 82 người thuê phải tham gia vào việc giảm giá thuê này, và mức giảm giá tổng thể là khoảng 1.4557 triệu yuan. Description The company said that the y tế bào import involved the company's operating thu nhập of about 10 Nó được dự đoán rằng giá thuê có liên quan tới s ự giảm giá thuê sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận lưới của công ty khoảng 2022 khoảng tám.1141 triệu yuan. Tác động của thỏa thuận giảm giá thuê lên thu nhập hành động và lợi nhuận lưới ở 2022 không được kiểm tra về dự tính và mức tác động cuối cùng thuộc về dữ liệu kiểm to án hàng năm của công ty. Description The Airport Co. Lt. said that the impressive import of the company under the novella corodeVirus epidemention is not only a answer to the government's call to help Enterprises in the park increasing their trust, ensable Operation and development, but also a facture thiệu into actively time to carry the Xã hội respectived to more import of the company Description Trong buổi chiều ở 22nd, Nanjing Panda (6000775) cũng tuyên bố rằng công ty sẽ thực hiện trách nhiệm chính của các công ty công ty làm việc phục vụ phát triển kinh tế khu vực, và sẽ giảm một phần tiền thuê trong 2022 cho người thuê các công ty nhỏ và vi nhỏ và các nhà tư nhân và thương mại từng hoạt động sản xuất và kinh doanh. Description bức thư này được thông báo là Nanjing Panda sẽ giảm giá thuê sáu tháng trong cùng năm cho các công ty nhỏ và vi tính trong ngành dịch vụ và hoạt động tự do thuê những nhà kinh doanh trung tâm trong khu vực quản lý hạt (với mức độ phân chia chính trị quốc gia) nơi mà khu vực được phân chia trung bình và mạo hiểm của dịch vụ in 2022 (cho những nơi được phân loại trung bình và rủi ro cao phân khu vực phát dịch trong vòng bốn khu, tiền thuê nhà tù sẽ bị giảm hoàn to àn bằng tiền thuê nhà vào năm này hay giảm tối đa trong năm kế tiếp) và ở các khu vực khác trong năm kế tiếp theo, và trong nhiều tháng khác. Nếu thời hạn thuê nhà ở 2022 không còn hơn một năm, nó sẽ bị giảm đi tùy thuộc vào tỷ lệ hợp đồng thuê thực sự. Description Nam KIW Panda nói rằng s ự giảm giá thuê thu nhập của công ty với thu nhập hoạt động ở 2022, dự kiến ở khoảng 16triệu yucan, và tác động lên lợi nhuận lưới của công ty ở 2022 đáng ra phải khoảng 8triệu đô yucan. Tác động của s ự giảm giá thuê đối với thu nhập hành động của công ty trong vụ 2022 và lợi nhuận lưới lợi thuộc về cổ đông của công ty đã được liệt kê là dữ liệu không được kiểm tra, mà chỉ các nhà đầu tư mới hiểu được tác động của sự giảm giá thuê này lên công ty. Description Hệ thống giảm giá thuê của công ty không chỉ là một biện pháp hỗ trợ giúp đỡ cho các công ty nhỏ và vi nhỏ trong ngành dịch vụ và các công ty cá nhân tăng cường sự tin tưởng và giúp các công ty giải thoát đáp lời kêu gọi của chính phủ, mà còn là một ví dụ cụ thể của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các công ty được liệt kê, nó có lợi cho việc cải thiện hình ảnh xã hội và ảnh hưởng xã hội của công ty và thúc đẩy cho một phát triển bền vững của các công ty nhỏ và vi nhỏ và các công ty cá nhân. Sự giảm giá thuê này s ẽ không ảnh hưởng tới khả năng hoạt động bền vững và phát triển lâu dài của công ty. Description