Sxgia Lai Đi vào các biện hộ quân sự trong vùng Chiến tranh thế giới thứ năm-- xem làm thế nào các biện pháp quân sự trong thời đại mới thừa hưởng gen đỏ và
Cập Nhật:2022-08-02 06:10    Lượt Xem:108

Sxgia Lai Đi vào các biện hộ quân sự trong vùng Chiến tranh thế giới thứ năm-- xem làm thế nào các biện pháp quân sự trong thời đại mới thừa hưởng gen đỏ và

Đấu với các biện hộ quân sự trong vùng Chiến tranh thứ năm! 1 Từng Từng Từng Từng này! Xem làm thế nào các biện biện pháp quân sự trong thời đại mới thừa kế gen đỏ, tích cực thực hiện nghĩa vụ theo luật pháp, và phục vụ cho tình hình củng cố quân đội! Mũ sắt! Khi ngày tháng Tám thứ nhất đến, đường dây xây dựng quân sự sẽ đưa các bạn đến các biện hộ quân đội. Ở Miền Đông, Miền Tây, Miền Bắc, Miền Nam và Trung Năm Chiến tranh Thế giới, các thế hệ các công tố quân s ự thừa hưởng gen đỏ và tiếp tục dòng máu đỏ. họ đã làm dịu được tính cách chính trị đặc biệt của các công tố viên quân sự trong thời đại mới, tinh thần của Tây Tạng, tinh thần của Karakorum, tinh thần Lào, tinh thần thần thần thần thần Kim Sơn và tinh thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần thần Xibaipo. Nó là một tháng thần tốt... ở dưới những đèn nếu của sự mới... nổi loại ở ngoài... của sự thần lính ở đại này Vương Lan

0}Thượng Hải là nơi sinh ra và là nơi nguyên bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc, với nguồn lực màu đỏ giàu có và di sản cách mạng sâu sắc. Công ty thứ tám tốt trên con đường Nanjing là một công ty anh hùng sở hữu dấu vết màu đỏ. họ đã trở thành một hình mẫu cho cả quân đội để học hỏi và được biết đến như là cờ hiệu của quân đội chúng ta. Quốc hội quân sự Thượng Hải tiếp tục thừa kế tinh thần của công ty thứ tám, nuôi dưỡng một cảm giác phục vụ, nuốt chửng khái niệm phục vụ những người lính trong tim và làm lộ nó ra ngoài hành vi, và thực tế và làm những việc thiện và thực tế cho rất nhiều sĩ quan và lính tráng. Đối với hai gia đình quân sự đang làm việc ở Thượng Hải, việc định cư con cái của họ là một vấn đề lâu đời... một sĩ quan hàng xóm đã tâm giao phó với nhà lãnh đạo quân sự Thượng Hải trong các hoạt động công khai của luật pháp. Mặc dù quan tòa án quân s ự có trách nhiệm giám sát bảo vệ và bảo vệ quyền lợi của binh sĩ, luật pháp bảo vệ quyền lợi và quyền lợi của binh sĩ quy định rõ ràng rằng vùng quân đội ở tỉnh (đồn trú, đồn trú), tiểu vùng quân sự (đồn trú) và lực lượng vũ trang của người dân ở các hạt, các huyện tự động, các thành phố thành phố và các quận thành phố đều chịu trách nhiệm liên lạc và hợp về địa vị và quyền lợi của lính giữa các chính phủ và các đơn vị quân đội trong lãnh địa quản trị của họ, và thiết lập một cơ quan điều hành, và thiết lập một cơ chế phối hợp làm việc phối hợp. Dễ dàng cắt tóc và sửa giày cho người dân không phải là trách nhiệm chính của công ty Haoba, nhưng họ đã làm thế. Vì vậy, không có ranh giới và không có khu vực giới hạn để phục vụ các sĩ quan và lính! Sau cuộc thảo luận, các biện pháp cung cấp quân sự của Thượng Hải đã đạt được sự đồng ý. họ đã bắt đầu liên lạc với đồn trú Thượng Hải để thảo luận các giải pháp, và mặt khác, họ đã đi sâu vào cuộc điều tra các quân đội đóng quân ở Thượng Hải để hỗ trợ hợp pháp bảo vệ quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của sĩ quan và binh lính. Với nỗ lực chung của quân đội và địa phương, chúng ta không chỉ giải quyết vấn đề giải quyết con cái của nhân viên chính phủ này, mà còn giúp đỡ con cái 4X từ gia đình hai quân sự ở Thượng Hải. Trong những năm gần đây, Viện công tố quân sự Thượng Hải đã trung thành với cấp trên của sĩ quan và binh lính, tiếp tục cải thiện chất lượng và hiệu quả dịch vụ, và thực hiện một số chính sách và hệ thống có ích cho sĩ quan và binh sĩ. Trong số đó, bệnh viện đã thúc đẩy hai ga tàu hỏa ưu tiên việc di chuyển quân lính theo luật pháp, kiểm tra và sửa chữa các khu trại xung quanh năm trại lính, bảo vệ quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của sĩ quan và binh sĩ. Điều này rất có ý nghĩa với tâm hồn của Hảo Ba Liên là một mỏ tâm linh luôn được học hỏi và mới mẻ, luôn nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho chúng ta tiến lên một cách dũng cảm. Chúng ta phải thừa kế gen đỏ, thực hành mục đích của Đảng, tiếp tục củng cố và mở rộng thành tựu của học vấn và giáo dục về lịch s ử Đảng, và có dự kiến